آموزگار پایه اول ابتدایی

طرح درس علوم تجربی :درس سنگ ها

نام درس : علوم     پايه ي : اول                 تعداد دانش اموزان

روش تدريس : يادگيري مشاركتي

موضوع درس : سنگها

هدف كلي : آشنايي با سنگها و كاربرد ارزش آن در زندگي روز مره

اهدف جزئي :

1-    با استفاده از مهارت مشاهده درباره سنگها اطلاعات جمع اوري كند

2-    درباره محل هاي كه سنگ در آن جا يافت مي شود اطلاعات جمع اوري  كند

3-    به جمع اوري اطلاعات درباره موارد  استفاده  از سنگها بپردازيد

4-    مشاهده سنگ ها به شباهت ها وتفاوت ها سنگ ها پي ببريد

اهداف رفتاري :

1-    به جمع آوري سنگهاي مختلف بپردازيد.

2-    سنگها را از روي شكل ، اندازه ، رنگ و ... طبقه بندي كنيد

3-    براي موارد مختلف  استفاده از سنگ ف مثال هاي بياوريد

 

ارزشيلبي ورودي :

1-    درباره سنگ چه مي دانيد ؟

2-    سنگها چه فايده اي دارند ؟

3-    از سنگها در چه جاخاي استفاده مي شود

4-    بيشتر سنگها را كجا ديده ايد .

مدل وفضاي كلاس : دانش اموزان را به گروههاي دو نفري تقسيم نموده و از ان ها بخواهيد در مورد سنگ هاي كه جمع آوري كرده اند صحبت كنند .

وسايل كمك اموزشي : چسب ، قيچي ، مقوا ، تعدادي سنگ

ايجاد انگيزه :

1-    در ابتدا براي ايجاد انگيزه سوالاتي را از انان مي پرسيم مثلا اين كلاسي كه شما در حال حاضر در ان  حضور داريد از چه وسايلي ساخته شده ويا خانه هايتان از چه  ساخته شده اند ؟

2-    وبعد از پاسخ هاي مختاف آن ها صفحه ي به عنوان درس مربوطه را به ان ها نشان مي دهيم و به آن ها مي گوئيم  كه در اين صفحه چه مي بينيد ؟  كه جواب  هاي متعددي  مي دهند : رودخانه ، دانش آموزان ، سنگ ، ودانش آموزاني كه دو نفر دو نفر سنگ جمع مي كنند .

3-    از قبل به دانش آموزان گفته شده كه هر كدام از محل زندگي خود اطلاعاتي را جمع آوري كنيد وبا خود به سر كلاس بياوريد .

و از انها مي خواهيم تا با سنگ هاي در دستشان شكل بسازند سپس دانش اموزان  را بر اساس  نام گل ها به گروههاي  چند نفره تقسيم مي كنيم وبر هر كدام شماره يا نام انتخابي كرده  و وظيفه اي  آن را مشخص مي كنيم ومان استقرار هر گروه را  مشخص مي كنيم تا بهتر بتوانيم  ان ها را كنترل  وهدايت كنيم واز يك نفر مي خواهيم  تا ترد ما بيايد (معلم ) ويا به دفتر مدرسه برود و ، و وسايل لازم را تحويل بگيرد مثل  چسب و قيچي و مقوا و ... براي شكل سازي  سنگ ها وجدولي پاي  تابلو رسم مي كنبم و وظيفه  هر گروه را در  آن مي نويسيم .

گروه ياس : از اين گروه مي خواهيم  كه سنگ هاي در دست خودشان  را با هم مقايسه كنند راجع به تفاوت ها وشباهت هاي رنگ وشكل ان ها  با هم گفتگو كنند وسنگ هايي كه شبيه هم هستند را جدا كنند وبنويسند .

گروه بنفشه : از اين گروه مي خواهيم كه بررسي كنند تا از سنگ ها چه استفاده ها در چه جاهاي پيدا مي شوند وبه چه نحوي ؟

گروه سوسن : از اين گروه مي خواهيم كه بررسي كنند تا از سنگ ها چه استفاده هاي مي شود و چگونه ؟ و پاسخ هاي مربوط را به طور منظم بنويسيند .

گروه نرگس : از اين گروه مي خواهيم كه بررسي كنند تا از سنگ  چخها بيشتر در چه جاهاي يافت مي شود وچرا اين سنگ به اين شكل  درآمده است واز ان چه استفاده هاي مي شود ؟

وبعد ازان  مي خواهيم كه بحث وگروهي خود را شروع كنند وهنگامي كه گروهها فعاليت مي كنند با ان ها سر مي زنيم وكارشان را كنرتل وهدايت مي كنيم وبعد به ان ها  فرصت  مي دهيم تا اطلاعات خود را جمع اوري كنند ومرور كنند .

و سپس  از گروه ها مي خواهيم تا از همان گروه اول به نوبت نتيجه تحقيقات خود رابيان كنند وديگر گروه ها به دقت گوش فرا دهند .

وبعد از تمام گزارش  از گروهها مي خواهيم تا گزارش كار خود را به صورت شفاهي بيان كنند .

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 2:9  توسط محدثه محمدی  |